Denise Linn

Becoming an Licensed Soul Coaching® Practitioner

Welcome to the Path of the Soul Coaching® Practitioner.

We are delighted that you want to experience the power of Soul Coaching deeply in your life and then bring this experience to others.Once you have registered for your training as a Practitioner, the next step is completing the license agreement using the online form below. In order to become an official Soul Coaching Practitioner, and attend your training, you will need to read and then use the online form to sign your license agreement.

The information you place on this form below will also be used to list you online once you graduate from the Soul Coaching program..When you have successfully completed the course, your trainer will send the graduation list to the Soul Coaching Wisdom Council, and you will then receive your invitation to join the yahoo e-group and the private Facebook group for Soul Coaching Practitioners.

If you have any questions about the license agreement, please feel free to contact your Soul Coaching Trainer.

Click below to view Soul Coaching® Practitioner License

Zostań Certyfikowanym Praktykiem Soul Coaching®!

 Witamy na ścieżce Certyfikowanego Praktyka Soul Coaching®!

 Jesteśmy zachwyceni, że chcesz głęboko doświadczyć mocy Soul Coaching®u w swoim życiu, a następnie przekazać to doświadczenie innym. Po zarejestrowaniu się na szkolenie jako Praktyk, kolejnym krokiem jest wypełnienie umowy licencyjnej za pomocą poniższego formularza online.

 Aby zostać oficjalnym Praktykiem Soul Coaching®u i uczestniczyć w szkoleniu, musisz przeczytać umowę licencyjną i użyć formularza online, aby ją podpisać.

 Informacje wprowadzone na poniższym formularzu zostaną również użyte do umieszczenia Cię online po ukończeniu programu Soul Coaching®u. Po pomyślnym ukończeniu kursu, Twój trener prześle listę absolwentów do Wisdom Council Soul Coaching®, a następnie otrzymasz zaproszenie do dołączenia prywatnej grupy na Facebooku dla Praktyków Soul Coaching®.

 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące umowy licencyjnej, proszę skontaktuj się z trenerem Soul Coaching®.

 Kliknij poniżej, aby zobaczyć Umowę Certyfikowanego Praktyka Soul Coaching®.

By completing the form below

you acknowledge you have read and agree to the license agreement for

Soul Coaching® Practitioner.

Soul Coaching® Student Survey:

If you are currently a student or recently graduated,

and would like to share some comments about your course or trainer, we would love to hear!